Türkçe harfleri İngilizce harflere dönüştürmek

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Elinizde UTF-8 kodlamaya sahip bir metin dosyası var ise Linux’ta aşağıdaki komutla içindeki tüm Türkçe karakterleri İngilizce eşlenikleriyle değiştirebilirsiniz:

F="ĞÜÇÖŞIİğüçöşıi";T="GUCOSIIgucosii"; sed -e 'y/'$F'/'$T'/' \
               data.csv > data_eng.csv
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0